Algemeen

Wij verkopen grote koppels gezonde biggen van 9 Ơ 10 weken oud. De dieren hebben een goede vleeskwaliteit en een hoge voerefficiƫntie. De verkoop vindt wekelijks op vaste tijden plaats. Schone, gedesinfecteerde en geklimatiseerde vrachtwagens vervoeren de biggen van ons bedrijf naar vaste afnemers, die ze vervolgens grootbrengen tot vleesvarkens. Bij elk transport voor export is een dierenarts van de overheid aanwezig om de biggen en de vrachtwagen te controleren, zodat het ontvangende land weet dat ze gezonde dieren krijgt.

Dorvar Dreumel

Duurzaamheid
Onze bedrijven zijn gunstig gelegen in een varkens extensieve omgeving. Dit maakt de gezondheid van de dieren goed beheersbaar. Er is in ons gebied een tekort aan mest wat voordelig is voor de mestafzetmogelijkheden en tevens de transportafstanden beperkt. De gebouwen zijn uitgerust met een hoge isolatiewaarde. De frequentie gestuurde ventilatie leidt tevens tot een laag energieverbruik. Voor de voeding van de dieren worden restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie gebruikt om verspilling van voedsel te beperken. Dit wordt uiteindelijk omgezet naar hoogwaardig vlees.

Het bedrijf
Dorvar is een grote, moderne locatie die onlangs vernieuwd en uitgebreid is. We hebben de SPF gezondheidsstatus. Het hechte personeel en een goed team van adviseurs zorgen voor de dieren. Voor de fokkerij maken wij gebruik van onze eigen fokberen die op ons bedrijf gehuisvest zijn in de KI-stal. Het transport van de dieren tussen de locatie gebeurd met onze eigen vrachtwagen.

Gezondheidsstatus
Onze bedrijven bevatten de SPF – Specific Pathogen Free – gezondheidsstatus, wat inhoudt dat onze varkens vrij zijn van veel ziektekiemen. Hier zijn we in 2003 direct mee begonnen. In die tijd was dat nog niet zo gebruikelijk als nu. Tegenwoordig leveren we nog steeds kwaliteitsbiggen die vrij zijn van een aantal bekende aandoeningen, zoals PRRS, App en salmonella. We controleren de gezondheidsstatus met grote regelmaat door bloedmonsters te laten onderzoeken in een erkend laboratorium.

Gunstige ligging
De stallen voldoen aan alle Europese eisen. Daarbij zijn de gebouwen door de overheid gecertificeerd (Maatlat Duurzame Veehouderij) voor de extra maatregelen die we hebben toegepast op het gebied van ammoniakreductie, de verbetering van dierenwelzijn, het verhogen van diergezondheid, het verlagen van energiegebruik, fijnstofreductie en op de inpassing van het bedrijf in de omgeving.