Locaties

 • Dreumel
  Zeugenbedrijf
  Dorvar Dreumel is gelegen in het mooie Dreumelse komgebied. Wij hebben een modern varkensbedrijf waarbij we op een duurzame manier biggen fokken met een hoge gezondheidsstatus.
 • Bruchem
  Dorvar Bruchem, in 2006 door ons aangekocht, produceert voornamelijk jonge zeugen voor Dorvar. Deze worden met een eigen vrachtwagen naar Dreumel vervoerd. Daarnaast verkopen we er zowel biggen als vleesvarkens. Ook hier hebben we de SPF gezondheidsstatus. We houden de kwaliteit van de dieren nauwkeurig in de gaten. Het kenmerk van onze varkens is dat de goede eigenschappen van beide ouders worden overgebracht naar de biggen. In de toekomst willen we deze vestiging vernieuwen en verder uitbreiden. Vanaf dan gaan we ons ook in Bruchem specialiseren op de biggenproductie. Onze belangrijkste kenmerken zijn een gunstige ligging in een varkens extensieve omgeving. We zitten in een niet-overschotsgebied, wat voordelig is voor de mestafzet.
 • Maasbommel
  In Maasbommel hebben we een akkerbouwbedrijf waar een deel van de geproduceerde mest naar toe gaat. Door samenwerking met andere bedrijven hebben we dit bedrijf uitgebouwd tot 150ha. Er wordt Mais, erwten tarwe en gras verbouwd. De overige mest gaat naar een biogasinstallatie.
 • Zevenaar
  Dorvar Zevenaar is gelegen aan de Kortslag in het buitengebied van gemeente Zevenaar. Dit is een zeugenbedrijf waar we ook biggen fokken op een duurzame manier. Dit bedrijf is door ons aangekocht in 2016. Het bedrijf hebben we gerenoveerd en in 2017 een nieuwe biggenstal gebouwd. Tevens is het bedrijf voorzien van zonnepanelen.
 • Erica
  Op ons nieuwste bedrijf in Erica hebben we dieren met de allerhoogste gezondheid en hebben de moederdieren de volledige vrijheid om los te lopen samen met de biggen. (zie nieuws bouw stallen) Daarmee is het bedrijf voorbereid op een positieve toekomst. Dierwelzijn en gezondheid staat bij ons als prioriteit nummer 1.