Omgeving

Wij maken gebruik van biologische luchtwassers om de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof sterk terug te dringen. De lucht uit de stallen gaat eerst door een watergordijn. Hierdoor wordt het fijnstof er uitgehaald. Daarna stroomt de lucht door een waterfilter waarin bacteriƫn leven. Deze micro-organismes zetten ammoniak en geur om in stikstofwater. Dit kan vervolgens gebruikt worden als meststof voor de planten op het land.

Forse reductie uitstoot
De biologische luchtwassers verminderen de uitstoot met 85% ammoniak, 75% geur en 85% fijnstof. Tevens staan de luchtwassers rechtstreeks in verbinding met Omgevingsdienst Rivierenland zodat de gemeente altijd inzage heeft in de reductie van de uitstoot.

Zonnepanelen
Onze bedrijven zijn energie neutraal, dat wil zeggen dat we net zoveel stroom opwekken met zonnepanelen als we gebruiken op onze bedrijven. Zie nieuws.