Dreumel

Dorvar Dreumel is gelegen in het Dreumelse komgebied. Deze open komgronden zijn primair een agrarisch landschap dat sinds de ruilverkaveling in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitstekend geschikt is voor de landbouw. Wij hebben een modern varkensbedrijf waarbij we op een duurzame manier dieren houden met een hoge gezondheidsstatus en dierenwelzijn.